Olena Myszańska - rezydent programu Pogranicze/Ukraina w Pograniczu

Olena Mszańska

Olena Myshanska (1990) malarka, ilustratorka, projektantka graficzna, projektantka czcionek. Urodziła się w Kijowie.

W 2013 roku ukończyła Narodową Akademię Sztuk Pięknych i Architektury, warsztat grafiki książkowej (profesor Hałyna Hałyńska). Jest zaangażowana zarówno w projekty komercyjne, jak i osobistą praktykę twórczą.

Jako ilustratorka i projektantka współpracowała z wieloma wiodącymi ukraińskimi wydawnictwami (Vivat, Ranok, Nash Format, Laboratoria, Urbino, Terra Incognita). Koncentruje się na ważnych społecznie projektach, w tym tych mających na celu wzmocnienie pozycji kobiet, walkę z przemocą domową, edukację seksualną i świadomość zdrowia psychicznego.

Brała udział w wielu wystawach zbiorowych:

Book Arsenal, Kijów, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019

Ukraińskie Triennale Grafiki, Dom Artystów, Kijów, 2011, 2013, 2019

12 okresów, Guliwer, Kijów, 2019

Przestrzeń liter: festiwal typografii, kaligrafii i liternictwa, Łuck, 2016

Prace prezentowane w Typism book 3, 2016, Australia

Book Arsenal 2019 - dyskusja panelowa na temat ilustracji książkowych, prelegent
Wystawa ukraińskiego liternictwa, Galeria Białej Przestrzeni w Akademii Kijowsko-Mohylańskiej, 2015

Święto cyrylicy: Festiwal typografii i kaligrafii, Charków, 2015

2020 - wystawa indywidualna On the Sly, Kijów, Vian.
Od 2013 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne.

Rezydencja w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie: 5 czerwca- 4 lipca

Олена Мишанська (1990) художниця, ілюстраторка, графічна дизайнерка, художниця шрифтів. Народилась в місті Києві.

В 2013 році закінчила Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури, майстерня книжкової графіки (професорка Галина Галинська). Займається як комерційними проектами так і персональною творчою практикою.

Як ілюстраторка та дизайнерка співпрацювала з багатьма провідними українськими видавництвами (Віват, Ранок, Наш Формат, Лабораторія, Урбіно, Terra Incognita). Основний фокус в роботі приділяє соціально важливим проектам, в тч спрямованим на розширення прав і можливостей жінок, боротьбу з домашнім насильством, сексуальну просвіту, обізнаність в сфері ментального здоров’я.

Учасниця багатьох колективних виставок:

Книжковий Арсенал, Київ, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019

Українське Трієнале Графіки, Будинок Художника, Київ, 2011, 2013, 2019

12 periods, Gulliver, Київ, 2019

Простір літер: фестиваль типографії, каліграфії та летерингу, Луцьк, 2016

Роботи представлені в Typism book 3, 2016, Австралія

Книжковий Арсенал 2019 — панельна дискусія про книжкову ілюстрацію, спікер
Виставка українського летерингу, галерея Білий простір в Києво-Могилянській академії, 2015

Свято Кирилиці: фестиваль типографії та каліграфії, Харків, 2015

2020 — персональна виставка «Потаємне» (On the Sly), Київ, Віан.
З 2013 року займається викладацькою діяльністю.