Iryna Mularczuk

17 grudnia 2022 / Poezja z Ukrainy i Polski we Wrocławiu

Iryna Mularczuk, Lwów

Iryna Mularczuk - poetka i krytyczka literacka, absolwentka Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki we Lwowie. Zajmuje się badaniem twórczości Igora Rymaniuka oraz jest autorką czterech tomików poetyckich: "Degustacja uczuć" (2010), "Refleksje nad jabłkami [Słownik kuszonej]", "Świat(ło)" (2021) oraz "w dOMu" (2022).

Czas rezydencji: 15 września 2022 - 31 marca 2023