Mariia Olijnik

Mariia Olijnik

Mariia Olijnik

Kompozytorka muzyki poważnej. Studiowała kompozycję na Akademii Muzycznej we Lwowie, a następnie w Królewskim Konserwatorium w Hadze. Autorka muzyki do opery "Ukraine - Terra Incognita", której premiera offline odbyła się w październiku 2021 w Lwowskiej Operze Narodowej. W latach 2016-2019, prowadziła wykłady w katedrze Kompozycji Lwowskiej Akademii Muzycznej. Stypendystka Prezydenta Ukrainy, programu Ministerstwa Nauki i Edukacji „Gaude Polonia” (2005), Rządu Holenderskiego (Nuffic), a w 2019 Programu Fulbright.

Uczestniczyła w wielu międzynarodowych projektach muzycznych, współpracuje z wieloma różnymi orkiestrami muzyki poważnej w Ukrainie.

Podczas rezydencji w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie Mariia Olijnik pracowała nad autorską kompozycją muzyczną.

Rezydencja: 24 kwietnia - 24 maja