Pracownia Sztuki

Od kilku już lat Pracownia Sztuki ma swoje nowe miejsce w „Ptasznikach”, czyli budynku obok krasnogrudzkiego dworu, ale krąg jej zainteresowań, tematów którymi się inspiruje, o których chce opowiadać jest wciąż ten sam. Jest nim opowieść o zaletach różnorodności

Różnorodne są też techniki plastyczne, których młodzi ludzie uczą się, poznają i wykorzystują w realizowanych działaniach. Swoimi realizacjami Pracownia Sztuki często s wpisuje się w szersze programy, wokół których skoncentrowana jest praca całego Pogranicza. Pracownię prowadzi Wiesław Szumiński.