Julia Szeket (Tyszko)

Julia Szeket (Tyszko)

Julia Szeket (Tyszko)

Julia Szeket (Tyszko) urodziła się w Charkowie, mieszka w Kijowie. Pracuje ze słowem: pisze teksty (we wszystkich gatunkach oprócz nudnych), redaguje, tłumaczy. Kiedy nie pracuje, często pisze dla siebie i dla hipotetycznego alter ego, poezji i prozy, trochę maluje. I trochę więcej tańczy (ale to głównie wtedy, gdy nikt nie widzi).

Юлія Шекет (Тишко) народилася у Харкові, мешкає у Києві.Працює зі словом: пише тексти (в усіх жанрах, окрім нудного), редагує,перекладає. Коли не працює, теж часто пише для себе і гіпотетичного альтер-еґо, поезії і прозу, трохи малює. І ще трохи танцює(але це переважно коли ніхто не бачить).  

Julia Sheket (Tyshko) was born in Kharkiv, and lives in Kyiv. Her works are connected with words: written texts (in all genres, except the boring ones), editing, translations.Other times she writes different things for herself and possible alter-ego (poetry and prose). Has some amateur drawings as well. And dances a little (but mostly when no one can’t notice).