Serdecznie dziękujemy za wsparcie! Firmom, instytucjom i osobom prywatnym

Pracownia Sztuki, 26 marca 2022

LISTA DARCZYŃCÓW

Dzięki (dotacji/darowiźnie) zyskaliśmy możliwość rozszerzenia programu POGRANICZE/UKRAINA, pozyskanie dla niego nowych miejsc rezydencyjnych i nowych możliwości pomocowych, co stanowi konieczną konsekwencję reagowania na pogłębiającą się tragedię Ukrainy. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że przed nami nowe wyzwania, że program musi być kontynuowany dopóki będzie to konieczne, że pomoc to także odpowiedzialność wobec tych, którzy nam zawierzyli i których nie możemy pozostawić na łasce losu. Dlatego tym bardziej wdzięczni jesteśmy za wsparcie i tym bardziej liczymy na partnerstwo w wymiarze długofalowym, bowiem zniszczenia – tak w wymiarze materialnym, jak i duchowym – spowodowane agresją Rosji na Ukrainę odbudowywać będziemy przez lata.