Nataliia Domova rezydentka w Krasnogrudzie

Nataliia Domova

Nataliia Domova

Nataliia Domova (1987) jest poetką, pisarką, tłumaczką prozy oraz poezji, autorką artykułów naukowych z zakresu translatoryki oraz kursów i warsztatów językowych z zakresu angielsko-ukraińskiego i ukraińsko-angielskiego przekładu poetyckiego.

Absolwentka Katedry Translatoryki i Lingwistyki Kontrastywnej im. Hryhorija Koczura Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki.

Laureatka konkursów poetyckich "Poetyczni majsterni" (2007), "Rukomeslo" (2008), "Urba-Perekhrestia" (2015, Grand Prix), "Literaturna nadija Dnipra" (2015, Grand Prix), "Debiut książkowy" (2021). Była finalistką konkursów poetyckich METAPHORA oraz Fundacji „Za Wolność Waszą i Naszą” za przekłady wierszy Edny St Vincent Millay i Wisławy Szymborskiej.

Autorka ponad 40 publikacji twórczych i naukowych: https://litcentr.in.ua/dir/9-1-0-360

Podczas rezydencji w Krasnogrudzie pracuje nad nowym zbiorem poezji "Dym/Dom" oraz prozatorskim tłumaczeniem angielsko-ukraińskim, które zostanie opublikowane w 2024 roku.

Czas rezydencji w Miedzynarodowym Centrum Dialogu: 30 października 2023 - 30 listopada 2023


Наталія Дьомова / Nataliia Domova (1987) – поетка, письменниця, перекладачка художньої прози та поезії, авторка наукових статей в галузі перекладознавства та курсів і майстер-класів із англо-українського та україно-англійського поетичного перекладу. Випускниця кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура (ЛНУ імені Івана Франка). Переможниця поетичних конкурсів Поетичні майстерні (2007),  Рукомесло (2008), Урба-Перехрестя (2015, Гран-прі), Літературна надія Дніпра (2015, Гран-прі), Дебютна книжка (2021). Фіналістка конкурсів поетичного перекладу METAPHORA та Фундації «Za Wolność Waszą i Naszą за переклади поезій Едни Сент-Вінсент Міллей та Віслави Шимборської. Має більше 40 творчих та наукових публікацій: https://litcentr.in.ua/dir/9-1-0-360  На резиденції в Красногруді працює над створенням нової поетичної добірки “Дим/Дім” та прозовим англо-українським художнім перекладом, що має вийти друком у 2024 році.