Swietłana Gres

Swietlana Greś - gruszki - rezydencja

Swietłana Gres (pseudonim literacki Swietłana Sztatska - Світлана Штатська)

urodziła się w roku 1975 roku we wsi Dwireć, w obwodzie żytomierskim. Studiowała w Instytucie Agroekologii oraz w Narodowej Akademii Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy. Od 2013 jest członkinią Związku Pisarzy Ukrainy, a od 2017 r. kieruje żytomierskim oddziałem tego związku. Jest także dyrektorką Żytomierskiego Regionalnego Muzeum Literackiego. W swoim dorobku ma 10 książek poetyckich, z czego 8 dla dzieci. W 2013 roku otrzymała tytuł „Dumy Miasta Żytomierza”, a tomik wierszy dla dzieci „«Ква-сонет» został najlepszą książką roku w kategorii „Świat dzieciństwa“. Swietłana Gres musiała niestety przerwać pobyt w Gruszkach, żeby wziąć udział w ewakuacji muzeum, którym kierowała.

Zdążyła jednak powędrować śladami Miłosza w Krasnogrudzie i przetłumaczyć kilka jego wierszy. Tuż po powrocie do Ukrainy otrzymała Międzynarodową nagrodę „Dyplomacja kulturalna”, przyznawaną za umacnianie międzynarodowej pozycji Ukrainy, rozwój kultury, sztuki, za działalność informacyjną, dyplomatyczną, charytatywną, humanitarną i publiczną.

Rezydentka programu Pogranicze / Ukraina.