Hałyna Tkaczuk

Hałyna Tkaczuk, fot. Tetiana Tyshchuk

Hałyna Tkaczuk

Hałyna Tkaczuk (1985) – poetka, prozaiczka i autorka książek dla dzieci. Urodziła się w Chmielnickim, mieszka w okolicach Kijowa. Ukończyła filologię ukraińską na Akademii Kijowsko-Mohylańskiej. Autorka ponad dziesięciu książek: poetyckich oraz dla dzieci. W Polsce wyszedł jej dwujęzyczny tomik „Я та інші красуні/ Ja i inne piękności” w przekładzie Anety Kamińskiej. Jej wiersze były publikowane w „Nowej Okolicy Poetów” oraz w antologiach: „30 wierszy zza granicy. Młoda poezja ukraińska” (2012), „Wschód – Zachód” (2014), „Przewodnik po zaminowanym terenie” (2016). W 2011 roku była stypendystką programu Gaude Polonia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.