1 maja godz. 17.00 - Gdzież jest ten Szymon z Europy? Ołeksandr Irwaneć, ukraiński poeta i dramaturg gościem Pogranicza.

Oleksandr Irvanets

Zapraszamy na spotkanie autorskie z lwowskim pisarzem Ołeksandrem Irwaneciem - 1 maja 2024, godz. 17.00 Kawiarnia literacka "Piosenka o Porcelanie" w Krasnogrudzie. Wstęp wolny, czekamy na Państwa.

Ołeksandr Irwaneć urodził się 24 stycznia 1961 roku we Lwowie. Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Dubnie (1980). Pedagogiczne w Dubnie (1980) i Moskiewski Instytut Literacki (1989).

Jego pierwsza książka poetycka "Wohnyszcze na doszczi" została opublikowana we Lwowie, w wydawnictwie Kamenyar. Autor ponad 30 książek poetyckich, prozy, esejów i dramatów. Jego książki ukazały się w Polsce, Austrii, Włoszech, Słowenii, Serbii i Białorusi. Jego spektakle były wystawiane w Niemczech, USA, Chorwacji, Słowenii i Kazachstanie.

O. Irvanets tłumaczy również z języka białoruskiego, rosyjskiego i polskiego. W szczególności, w tłumaczeniu z polskiego w Ukrainie się ukazały spektakle Janusza Głowackiego, jego autobiograficznej powieści "Z głowy", a także zbioru Głowackiego, a także zbiór prozy poetyckiej Janusza Korczaka "Modlitwy tych, którzy się nie modlą".

Oprócz dramatów J. Głowackiego, O. Irvanets przetłumaczył na język ukraiński Tadeusza Słobodzianka, "Czekając na Turka" Andrzeja Stasiuka i "Testosteron" Andrzeja Saramonowicza. Spektakle polskich autorów w tłumaczeniu O. Irvanetsa były z powodzeniem wystawiane na scenach teatrów akademickich w Kijowie i Charkowie, a także przez liczne amatorskie i studenckie grupy teatralne w Łucku, Równem, Żytomierzu i innych miastach Ukrainy.

Do zbiorów poezji i antologii w Ukrainie O. Irvanets przetłumaczył wiersze C. Miłosza, W. Szymborskiej, A. Zagajewskiego i B. Zadury. O. Irvanets jest autorem scenariusza do filmu Olesia Sanina "Przewodnik" z 2015 roku.

Był laureatem licznych stypendiów i rezydencji w Polsce (Gaude Polonia 2008), USA, Niemczech, Austrii i na Łotwie.

W Krasnogrudzie O. Irvanets pracuje nad tłumaczeniem zbioru esejów Janusza Głowackiego "Bezsenność.

W czasie karnawału".

Czas rezydencji w Miedzynarodowym Centrum Dialogu: 10 kwietnia 2024 - 10 maja 2024

***

Олександр Ірванець народився 24 січня 1961 року у Львові. Закінчив Дубенське педагогічне

училище (1980 р.) та Московський Літературний інститут (1989 р.)

Перша — збірка віршів «Вогнище на дощі», Львів, вид-во «Каменяр». Автор понад 30 книг поезії,

прози, есеїстики і драматургії. Книжки О.Ірванця виходили у Польщі, Австрії, Італії, Словенії,

Сербії та Білорусі. П’єси ставилися на сценах Німеччини, США, Хорватії, Словенії і Казахстану.

Також О.Ірванець перекладає з білоруської, російської та польської мов. Зокрема в перекладі з

польської в Україні побачили світ п’єси Януша Ґловацького, його ж автобіографічний роман «З

Голови», а також збірка віршів у прозі Януша Корчака «Молитви тих, котрі не моляться».

Окрім драматургії Я.Ґловацького українською мовою О.Ірванець переклав п’єси Тадеуша

Слободзянка «Наш клас», Анджея Стасюка «Чекаючи на турка» і Анджея Сарамоновіча

«Тестостерон». П’єси польських авторів у перекладах О.Ірванця з успіхом виконувались на сценах

академічних театрів Києва і Харкова, а також численними аматорськими і студентськими

театральними колективами у Луцьку, Рівному, Житомирі й інших містах України.

Для поетичних збірок та антологій в Україні О.Ірванець переклав вірші Ч.Мілоша, В.Шимборської,

А.Загаєвського, Б.Задури.

О.Ірванець — автор сценарію до фільму режисера Олеся Саніна «Поводир» 2015 року.

Був лауреатом численних стипендій та резиденцій у Польщі (Ґауде Полонія 2008 р.), США,

Німеччини, Австрії, Латвії.

У Красногруді О.Ірванець працює над перекладом збірки есеїстики Януша Ґловацького «Безсоння

під час каранавалу».