Biblioteka Poezji Ukrainy

Ukraińska seria poetycka

Biblioteka Poezji Ukrainy powstaje w obliczu wojny i ma swoje źródło w przekonaniu, że literatura nie jest strefą autonomiczną, lecz głęboko rezonuje z rzeczywistością noszącą piętno wojennej tragedii.

Nie chodzi tutaj o „temat wojny” jako jeden z możliwych tematów wierszy, lecz o ukraińskie poesis – słowo w działaniu w sytuacji granicznej.
Idea publikowania poezji ukraińskiej tworzonej w obliczu trwającej od 2014 roku rosyjskiej agresji i tłumaczonej przez poetki i poetów z Polski zrodziła się w Międzynarodowym Centrum Dialogu im. Czesława
Miłosza w Krasnogrudzie w ramach programu Pogranicze/Ukraina.

Jest to wspólna inicjatywa oficyn wydawniczych „Dżezwa” ze Lwowa i „Pogranicze” z Sejn/Krasnogrudy. Nawiązuje ona do Biblioteki Pisarzy Sarajewa, zainicjowanej przez Pogranicze i niezależne wydawnictwa z Sarajewa, Belgradu i Lublany podczas trwającej jeszcze wojny w byłej Jugosławii.
Środki ze sprzedaży tomików zostaną przeznaczone na wsparcie twórców z Ukrainy.

Dotychczasowa trwającą od marca praca przyniosła wydanie 10 polsko-ukraińskich tomików poetyckich ilustrowanych przez artystów z Ukrainy.

Każdy zamówiony pakiet książek to darowizna przekazana na wsparcie twórców z Ukrainy, minimalna wpłata to 100,00 zł.

Kontakt +48 87 5650369

NAKŁAD WYPRZEDANY!


Numer rachunku PL92 1240 5891 1111 0010 4401 1913

Bank Pekao S.A. BIC: PKOPPLPW

Fundacja Pogranicze

Ulica Piłsudskiego 37

16-500 Sejny

Tytuł przelewu: Darowizna na wsparcie twórców z Ukrainy.


„W obliczu wojny. Mała antologia wierszy ukraińskich 2014–22” –
tomiki poetyckie składające się na pierwszą serię „Biblioteki Poezji Ukrainy” powstawały w dialogu poetów i tłumaczy: Wołodymyr Bynio / Janusz Radwański, Ołeksandr Irwaneć / Jerzy Czech, Halyna Kruk / Aneta Kamińska, Kateryna Michalicyna / Jakub Pszoniak, Iryna Mularczuk / Katarzyna Szweda, Julia Musakowska / Aneta Kamińska, Walerij Puzik / Leszek Szaruga, Ostap Slywynsky / Bohdan Zadura, Julia Szeket / Bohdan Zadura, Natalia Trochym / Krzysztof Czyżewski.

W serii drugiej, planowanej na wrzesień, w przygotowaniu są tomy poetyckie: Olga Bragina / Julia Fiedorczuk, Ala Gulijewa / Joanna Lewandowska, Kateryna Kałytko / Aneta Kamińska, Ija Kiwa / Alicja Rosé, Wasyl Machno / Bohdan Zadura, Anna Maligon / Jakub Kornhauser, Hanna Osadko / Agnieszka Wolny-Hamkało, Daria Suzdalowa / Krzysztof Czyżewski, Iryna Szuwałowa / Aneta Kamińska, Serhij Żadan / Aleksandra Zińczuk.