MULTIMEDIA

Paweł Szymański - 4 utwory na kwartet smyczkowy, Neo Quartet

Biała Synagoga w Sejnach

Krzysztof Czyżewski: Wiersze najmniejsze. Spotkanie wokół nowej książki poetyckiej Żegaryszki

Krasnogruda, 2023

Pauzy w milczeniu. Spotkanie autorskie wokół współczesnej poezji litewskiej w Warszawie

Warszawa, 2023