Księga Teatru

"KSIĘGA TEATRU" - cykl spotkań teatralnych

W ramach cyklu będziemy prezentować współczesne realizacje teatralne oraz ciekawe zjawiska życia teatralnego w minionych dziesięcioleciach w Polsce i Europie. Spektakle teatralne - teatrów profesjonalnych i amatorskich, teatry muzyczne, jednego aktora, pantomimy, czerpiące inspirację z tradycji miejsc z których się wywodzą. Spotkania połączone z program edukacji teatralnej dzieci i młodzieży - warsztaty z twórcami teatralnymi, spotkania z artystami i reżyserami.