Pracownia Przyrody

PRACOWNIA PRZYRODY - skupia się wokół tematów związanych z „rytmem” natury. Pod przewodnictwem „mistrzów” (ornitologów, botaników, geologów itp.), zgłębiamy wiedzę o otaczającej nas przyrodzie, używając różnych technik artystycznych (między innymi grafikę i rzeźby z gliny), utrwalamy wiedzę tworząc wystawy i publikacje tematyczne autorstwa dzieci. W pracowni powstał katalog opisujący ptaki zamieszkujące Park Krasnogrudzki. Zajęcia przyrodnicze odbywają się w przestrzeni Parku Krasnogrudzkiego i mają silny charakter praktyczny. O otaczającym nas świecie przyrody, uczymy się przemierzając krok po kroku przestrzeń parku i pilnie obserwując roślinność, wodę, ptaki, gryzonie, owady i wszelkie zmiany które zachodzą w parku w ciągu roku. Posługujemy się przy tym lupami, mikroskopami, lunetami, binokularami w celu zgłębiania tajemnic flory i fauny wokół nas. Pracownię prowadzi Ksenija Konopek