Wernisaż wystawy Anastasji Avramczuk ukraińskiej artystki i graficzki

Anastasija Avramchuk, fot. Wiesław Szumiński

6 marca 2023 - w Pograniczu odbył się wernisaż jednodniowej wystawy prac Anastasji Avramchuk - ilustracje w technice wycinanki do „Słownika wojny” Ostapa Sływynskiego. Książka w przekładzie Bohdana Zadury ukaże się w Wydawnictwie Pogranicze.

Spotkanie z udziałem poetów ukraińskich Iryny Mularczuk i Ołeha Kocarewa

Świetlica Zustricz, Sejny (dawna jesziwa, pierwsze piętro).

O artystce na stronie Pogranicza Anastasya Avramchuk

Anastasya Avramchuk