Mali Odkrywcy Sejn

Program edukacyjno-artystyczny dotyczący tradycji sąsiedzkich Sejn, skierowany do dzieci przedszkolnych, grupy 6-latków z Przedszkola Miejskiego im. Józefa Piłsudskiego. Uczestniczyć oni będą w warsztatach dźwiękowych, muzycznych, filmowych, plastycznych a także w wykładach i prezentacjach poznając kulturę i historię zamieszkujących region dziś i dawniej Litwinów, Rosjan staroobrzędowców, Żydów, Romów i Polaków. Zajęcia prowadzić będą mistrzowie, artyści. Opiekunem projektu jest  wychowawczyni grupy - Lucyna Waluś.