Przedszkole w Pograniczu

Nasz Dziecięcy Uniwersytet Pogranicza się rozrasta. Dnia 20 października odbyła się inauguracja nowego programu łączącego sztukę z edukacją – tym razem dla najmłodszych z Przedszkola Miejskiego im. J. Piłsudskiego w Sejnach.

Program obejmuje zajęcia instruktorów  Ośrodka „Pogranicze”: plastyczne – prowadzone przez Dorotę Jaczewską i Joannę Rakucewicz i zajęcia umuzykalniające - Stanisława Czyżewskiego, Michała Moniuszko i Kacpra Szroedera. W przyszłości odbywać się będą również zajęcia dotyczące wielokulturowych tradycji Sejn.  Programem opiekuje się Bożena Szroeder.