Klasa Tradycji Wielokulturowych

Trzy klasy będą kontynuować program dotyczący tradycji wielokulturowych naszego regionu. W ubiegłym roku szkolnym odbyły się zajęcia ogólne dotyczące historii Sejn, 3 podróże do Suwałk do Muzeum Okręgowego na zajęcia z przewodnikiem o historii Suwalszczyzny, zajęcia praktyczne z rzeźby ceramicznej (ozdoby jaćwieskie), zajęcia na temat historii i kultury Cyganów/ Romów wraz z zajęciami plastycznymi- symbole świata cygańskiego, zajęcia o historii i tradycji staroobrzędowców, wraz z zajęciami z pisaniem ikon, podróżami do Gabowych Grądów, spotkaniami z nastawnikiem molenny Mieczysławem Kapłanowem, warsztatami śpiewu pieśni rosyjskich prowadzonymi przez zespół Riabina).

Od października planowane są kolejne zajęcia. Pierwsze zajęcia o charakterze teoretycznym i praktycznym poświęcone będą żyjącym na Sejneńszczyźnie Litwinom. Poznawać będziemy elementy języka - podstawowe wyrazy (dom, mama, tata, szkoła itd.), życie i twórczość wybitnego poety i biskupa Antanasa Baranauskasa, sztukę ludową naszych Litwinów (krzyże pogranicza, krajki litewskie, wycinanki). Zajęcia praktyczne to warsztaty sztuki ludowej z twórczynią. Planujemy także podróż do Puńska – zwanego stolicą polskich Litwinów, gdzie odbędą się zajęcia w Muzeum.
Kolejne zajęcia dotyczyć będą Żydów. Będą miały charakter i wykładu i zajęć warsztatowych. Poznawać będziemy pojęcia związane z religią, historią i kulturą (Tora, synagoga, menora, kirkut, jesziwa, rabin), mówić będziemy o tym jak przebiegają święta, szabas, a także poznamy postacie ważne dla miasta, wywodzące się z tradycji żydowskiej - rabin Mojżesz Icchak Awigdor, znany w świecie poeta proletariatu Moris Rozenfeld, kantor Max Furmański. Odbędzie się także wycieczka po żydowskich miejscach (cmentarz żydowski, synagoga, jesziwa). Zajęcia praktyczne to mały koncert Kapeli Klezmerskiej muzycznie ilustrujący najważniejsze momenty żydowskiego wesela, nauka pieśni żydowskiej "A kiedy rebe …." I nauka tańca żydowskiego. Program prowadzi Bożena Szroeder.