Klasa Muzyki Miejsca, 8 stycznia 2024 r.

Klasa Muzyki Miejsca, 8 stycznia 2024.

8 stycznia 2024 roku w Pracowni Muzycznej Pogranicza odbyło się kolejne spotkanie klasy Muzyki Miejsca, Vb Spsejny Dziecięcego Uniwersytetu Pogranicza.

Prawie każdy już się umościł przy swoim instrumencie, ciągle próbujemy określić swoje miejsce we współbrzmieniu. Pojawiają się pierwsze struktury i zarysy kompozycji. Z Nowym Rokiem orkiestra kształtuje swoje brzmienie i kształt. Zajęcia prowadzi Michał Moniuszko, fotografie: Barbara Kukolska.