Klasa Tradycji Wielokulturowych, IV c SP w Sejnach z wizytą u staroobrzędowców, 17 maj 2024.

Klasa Tradycji Wielokulturowych u staroobrzędowców, 17 maja 2024.

Klasa Tradycji Wielokulturowych, IV c w podróży do staroobrzędowców z miejscowości Gabowe Grądy i Bór w okolicy Augustowa.

Spotkanie z nastawnikiem, opowieść o religii, życiu codziennym, przedmiotach liturgicznych. Czym jest świeca, czym jest ikona, czym jest święta księga, podrucznik. Wizyta na cmentarzu. W drugiej części w świetlicy w miejscowości Bór spotkanie z Leną Haliną Suchodolska i zwiedzanie małego muzeum opowiadającego o kulturze i życiu codziennym starowierców. Część trzecia to warsztaty pieśni z zespołem Riabina, nauka pieśni o weselu.