Zajęcia historii sztuki Dziecięcego Uniwersytetu Pogranicza, 23 lutego 2023

zajęcia historii sztuki, 23 lutego 2023

Dnia 23 lutego 2023 roku w ramach projektu Dziecięcego Uniwersytetu Pogranicza odbyły się zajęcia historii sztuki Spsejny klasy pani Teresy Tur.

Spotkanie było poświęcone roli i znaczeniu muzyki w świecie prehistorycznym i czasach starożytnych. Rozmawialiśmy o pierwszych prostych instrumentach, naśladowaniu dźwięków natury i obrzędach religijnych. Wymienialiśmy największe starożytne cywilizacje świata, omawialiśmy ich wpływ na rozwój instrumentów, podejście do rozumienia harmonii, rytmu oraz teorii muzyki.

Kolejne zajęcia już za tydzień!

Zajęcia prowadził Staszek Czyżewski

Fot. Kacper Szroeder