Klasa Muzyki Miejsca tworzy zbiór nagrań terenowych, powstają pierwsze kompozycje muzyczne, 13 listopada 2023.

Muzyka Miejsca, 13.11.2023

13 listopada odbyły się kolejne zajęcia klasy Muzyki Miejsca Dziecięcego Uniwersytetu Pogranicza z klasą 5 Spsejny pod opieką Barbary Kukulskiej.

Grupa została podzielona na dwa zespoły - Mikołaj Pol, nasz specjalista od dźwięku, wybrał się na spacer z mikrofonem i rejestratorem. Powstaje bank nagrań terenowych, które będą podstawą do realizacji kompozycji muzycznej. Reszta klasy miała zajęcia instrumentalne z Michałem Moniuszko, na których uczymy się współbrzmienia i współdziałania w dźwięku. Fotografie: Piotr Myszczyński.