Zajęcia o Rosjanach staroobrzędowcach

O Rosjanach Staroobrzędowcach

20 maja 2022. Zajęcia dla kl. IV b – jednej z trzech Klas Tradycji Wielokulturowych - w ramach Dziecięcego Uniwersytetu Pogranicza.

Po zajęciach o początkach Sejneńszczyzny - Łowcach Reniferów, Jaćwingach, Bałtach, następnych zajęciach o Cyganach/Romach - dziś kolejni sąsiedzi - Rosjanie staroobrzędowcy. O ich historii, tradycji, religii, kulturze, o reformie patriarchy Nikona, o ikonach, ośmiokończastych krzyżach, starych Księgach, innych przedmiotach kultu religijnego, Molennie i Nastawniku opowiadała Bożena Szroeder. Ale, uwaga - miała asystentkę – Wiolę - właśnie z tej klasy, która wywodzi się z tradycji starowierskiej i ma wiedzę wielką, którą się chętnie dzieliła. Dzieci pisały swoje ikony wg wzornika i przestrzegając reguły milczenia. Zajęcia wspomagała Urszula Wasilewska.