Klasa Muzyki Klasycznej

Zajęcia z historii muzyki po wspólnej rocznej pracy, będą dalej kontynuowane. Program kolejnego roku będzie obejmował ramy czasowe od klasycyzmu (na którym skończyliśmy ostatnie zajęcia) do historii muzyki XXI wieku. Będziemy spotykali się raz na dwa tygodnie w Białej Synagodze, nasze spotkania będą trwały dwie godziny lekcyjne. Poza zajęciami warsztatowymi, program klasy muzycznej będzie również obejmował koncerty muzyki klasycznej, spotkania z artystami, planowany jest jeden wyjazd do opery lub filharmonii. Planowane są koncerty w Białej Synagodze, lub w szkole których gospodarzem będzie właśnie Klasa Muzyki Klasycznej. Klasę prowadzi Stanisław Czyżewski.