Romowie/Cyganie - lekcja dla uczniów szkoły z Sejn

Romowie/Cyganie, Klasa Tradycji Wielokulturowych, 14 marca 2022

Kolejne zajęcia klasy Dziecięcego Uniwersytetu Pogranicza.

14.03.2022 w ramach Dziecięcego Uniwersytetu Pogranicza odbyły się warsztaty dla Klasy Tradycji Wielokulturowych - kl IVc Szkoły Podstawowej w Sejnach - na temat historii i kultury Cyganów/Romów. Opowieść o przybyciu do Polski i trasie wędrówek z Indii, o zwyczajach, kodeksie obyczajowym i kulturze, tradycyjnych zawodach, magii cygańskej. Osobna opowieść dotyczyła pisarza Jerzego Ficowskiego i jego przyjaźni z poetką Bronisławą Wajs - Papuszą.

Warsztatom towarzyszyła prezentacja filmów opowiadających i Cyganach/Romach z Filmowej Kolekcji Bajek i Opowieści Pogranicza - "O Cyganie i czerwonym wężu", "O wędrowaniu", „Strachy”.

II część lekcji- to spotkanie z artystą Wiesławem Szumińskim - to warsztaty artystyczne - wyklejane plasteliną obrazy z symboliką związana z życiem Romów. Zajęcia poprowadziła Bożena Szroeder.

Fot. Wiesław Szumiński i Michal Moniuszko.