Dziecięcy Uniwersytet Pogranicza III edycja/2022r.

KLASA MUZYKI MIEJSCA

W ubiegłym roku szkolnym w ramach zajęć Klasy Muzyki Miejsca zostały przeprowadzone zajęcia umuzykalniające i instrumentalne. Zajęcia rytmiczne, ruchowe i instrumentalne miały na celu zbudowanie zespołu, który ma wykonać muzykę do wirtualnej dźwiękowej mapy Sejn. Pozostały do wykonania zajęcia dotyczące opisania historii miejsca przez każdego uczestnika, zarejestrowania i opracowania nagrań instrumentalnych i głosowych oraz umiejscowienie nagrań na wirtualnej mapie Sejn w aplikacji smartfonowej "Echoes". Klasę prowadzi Michał Moniuszko.

KLASA LITERACKA
rozpocznie od października dwuletni cykl (dla VII klasy). Program klasy skupiał się będzie wokół tradycji literackich naszego pogranicza- począwszy od ks. Antoniego Ławrynowicza, ks. Michała Piaszczyńskiego, Szymona Konarskiego, poprzez Baranauskasa, Miłosza i Rozenfelda, skończywszy na pisarzach współczesnych, takich jak np. Birutė Jonuškaitė. Wiedzę przekazywać będziemy za pomocą warsztatów literackich, wykładów, czytania dokumentów archiwalnych, filmów, podróży do miejsc pisarzy oraz spotkań ze specjalistami i badaczami ich twórczości. Klasę prowadzi Małgorzata Sporek-Czyżewska.

KLASA MUZYKI KLASYCZNEJ

Zajęcia z historii muzyki po wspólnej rocznej pracy, będą dalej kontynuowane. Program kolejnego roku będzie obejmował ramy czasowe od klasycyzmu (na którym skończyliśmy ostatnie zajęcia) do historii muzyki XXI wieku. Będziemy spotykali się raz na dwa tygodnie w Białej Synagodze, nasze spotkania będą trwały dwie godziny lekcyjne. Poza zajęciami warsztatowymi, program klasy muzycznej będzie również obejmował koncerty muzyki klasycznej, spotkania z artystami, planowany jest jeden wyjazd do opery lub filharmonii. Planowane są koncerty w Białej Synagodze, lub w szkole których gospodarzem będzie właśnie Klasa Muzyki Klasycznej. Klasę prowadzi Stanisław Czyżewski.

KLASA HISTORII SZTUKI

Od tego roku chcielibyśmy poszerzyć program Dziecięcego Uniwersytetu Pogranicza, dodając do naszej pracy kolejną klasę (siódmą). Byłaby to nowa ścieżka edukacyjna dotycząca historii sztuki. Uczniowie odkrywaliby tajemnice i „kody” zapisane w dawnej architekturze, rzeźbach antycznych czy malarstwie. Zgłębialibyśmy znaczenie kulturowe symboli, kolorów i znaków. Program klasy trwałby dwa lata, do skończenia przez uczniów szkoły podstawowej i obejmowałby historię sztuki od prehistorii do współczesnego malarstwa. Nasza praca odbywałby się w taki sam sposób jak praca klasy historii muzyki. Spotykalibyśmy się raz na dwa tygodnie, w Domu Pogranicza lub Białej Synagodze a spotkania trwałyby dwie godziny lekcyjne. Planowane są również spotkania z mistrzami i podróż do muzeum. Klasę prowadzi Stanisław Czyżewski.

KLASA TEATRALNA

Program klasy to kurs historii teatru z rożnymi odsłonami - od teatru ludowego do awangardy XX wieku. W programie zakładamy prezentację współczesnych zjawisk w teatrze – spektakle i spotkania z twórcami, podróż do teatru, oraz zajęcia warsztatowe angażujące młodzież w praktykowanie sztuki teatru. Klasę prowadzi Małgorzata Sporek-Czyżewska.

KLASA SZTUKI LUDOWEJ

W ubiegłym roku szkolnym zapoznała się z historią wzornictwa ludowego, dekoracyjnego. Wykonała wstępne szkice swoich projektów i do końca 2022 roku planuje znaleźć formę ostateczną do zaprojektowanych przez siebie ornamentów, wykonać je w kolorze i oprawić. Ważnym i ostatecznym etapem będzie naniesienie wykonanego autorskiego wzoru dekoracyjnego na drewnianych szkatułkach. Planowany jest wyjazd do muzeum regionalnego „Stara Plebania” w Puńsku, spotkanie z twórczynią ludową i etnografką. Klasę prowadzi Urszula Wasilewska

KLASY TRADYCJI WIELOKULTUROWYCH

Trzy klasy będą kontynuować program dotyczący tradycji wielokulturowych naszego regionu. W ubiegłym roku szkolnym odbyły się zajęcia ogólne dotyczące historii Sejn, 3 podróże do Suwałk do Muzeum Okręgowego na zajęcia z przewodnikiem o historii Suwalszczyzny, zajęcia praktyczne z rzeźby ceramicznej (ozdoby jaćwieskie), zajęcia na temat historii i kultury Cyganów/ Romów wraz z zajęciami plastycznymi- symbole świata cygańskiego, zajęcia o historii i tradycji staroobrzędowców, wraz z zajęciami z pisaniem ikon, podróżami do Gabowych Grądów, spotkaniami z nastawnikiem molenny Mieczysławem Kapłanowem, warsztatami śpiewu pieśni rosyjskich prowadzonymi przez zespół Riabina).

Od października planowane są kolejne zajęcia. Pierwsze zajęcia o charakterze teoretycznym i praktycznym poświęcone będą żyjącym na Sejneńszczyźnie Litwinom. Poznawać będziemy elementy języka - podstawowe wyrazy (dom, mama, tata, szkoła itd.), życie i twórczość wybitnego poety i biskupa Antanasa Baranauskasa, sztukę ludową naszych Litwinów (krzyże pogranicza, krajki litewskie, wycinanki). Zajęcia praktyczne to warsztaty sztuki ludowej z twórczynią. Planujemy także podróż do Puńska – zwanego stolicą polskich Litwinów, gdzie odbędą się zajęcia w Muzeum.
Kolejne zajęcia dotyczyć będą Żydów. Będą miały charakter i wykładu i zajęć warsztatowych. Poznawać będziemy pojęcia związane z religią, historią i kulturą (Tora, synagoga, menora, kirkut, jesziwa, rabin), mówić będziemy o tym jak przebiegają święta, szabas, a także poznamy postacie ważne dla miasta, wywodzące się z tradycji żydowskiej - rabin Mojżesz Icchak Awigdor, znany w świecie poeta proletariatu Moris Rozenfeld, kantor Max Furmański. Odbędzie się także wycieczka po żydowskich miejscach (cmentarz żydowski, synagoga, jesziwa). Zajęcia praktyczne to mały koncert Kapeli Klezmerskiej muzycznie ilustrujący najważniejsze momenty żydowskiego wesela, nauka pieśni żydowskiej "A kiedy rebe …." I nauka tańca żydowskiego.

Pod koniec zadania przygotowane zostanie wspólnie ze szkołą uroczyste podsumowanie - kiedy to dzielić się będziemy z innymi uczniami, gośćmi, rodzicami, nauczycielami zdobytą wiedzą, pokażemy nasze praca plastyczne. Stworzona zostanie wystawa wypełniona powstałymi w trakcie zadania ikonami, glinianymi domkami, wycinankami litewskimi, tkaninami, cygańskimi płaskorzeźbami. Całości towarzyszyć będzie ciekawa scenografia. Widowisko to spotka wszystkich „studentów” dziecięcego Uniwersytetu, każda z klas zaprezentuje efekty rocznej pracy. W czasie widowiska zaprezentowana zostanie także dokumentacja foto i video zadania. Program prowadzi Bożena Szroeder