Klasa Sztuki Ludowej poznaje wzornictwo krajki litewskiej

Klasa Sztuki Ludowej - krajki litewskie

Klasa Sztuki Ludowej przy Dziecięcym Uniwersytecie Pogranicza poznaje wzornictwo krajki litewskiej.

Grupa zaczęła cykl zajęć dotyczących wykonania zdobnych ram do obrazów  ludowych. Na początek młodzież  wysłuchała informacji o historii  i symbolice krajki litewskiej. To wzory zaczerpnięte z krajki będą ozdabiały każdy obraz dookoła brzegów. Następnie uczestnicy zapoznawali  się z przykładami istniejących już ornamentów utkanych krajek, one staną się inspiracją do wymyślenia własnego wzoru, który przeniesiony będzie na ramę. Każdy wykona szkic i pokoloruje swoją pracę.Szerokość jaka została ustalona wynosi 5cm. wtedy ornamenty, motywy okalające obraz będą czytelne i staną się osobnym, ważnym elementem całości autorskiego obrazu.

Zdjęcia z zajęć wykonała Urszula Wasilewska