Klasa Sztuki Ludowej, tworzenie wzorów, 31 października 2023

Klasa Sztuki Ludowej, 31 października 2023

Trzecie spotkanie Klasy Sztuki Ludowej Spsejny odbyło się 31 października.

Grupa powróciła do omawiania wzornictwa naszego regionu, jego cech charakterystycznych oraz kolorystyki. Zostały wykonane pierwsze próby dokładnego wypełniania wzorów kredkami na uprzednio naszkicowanych ornamentach. Istotnym elementem zajęć było precyzyjne nakładanie koloru na stworzonym wzorze, tak aby nie wyjść za brzegi rysunku a nasycenie barwy było jednolite i mocne. Tak przygotowane kolorowe formy będą jednym z szablonów, które pojawią się na dużo-formatowych obrazach. W trakcie kolejnych zajęć grupa sukcesywnie będzie przygotowywała i wykonywała kolejne rysunki, płaskorzeźby, które złożą się na dekoracyjne kompozycje. Najważniejszą inspiracją do ich powstania będą oczywiście wzory zaczerpnięte z tkanin powstałych na Sejneńszczyźnie.