Klasa Muzyki Miejsca, próby próby, 29 kwietnia 2024.

Klasa Muzyki Miejsca, 29 kwietnia 2024.

Orkiestra Muzyki Miejsca próbuje i nagrywa.

Klasa Muzyki Miejsca Dziecięcego Uniwersytetu Pogranicza - Vb pod wychowawstwem Barbary Kukolskiej - pracuje nad nową muzykę na bazie wykonanych wcześniej nagrań terenowych. Czas na rytm! Powstają aranżacje, wybieramy dyrygenta, który kieruje całym wykonaniem. Klasę prowadzą Michał Moniuszko i Mikołaj Pol. Fotografie: Barbara Kukolska.