Klasa Literacka

rozpocznie od października dwuletni cykl (dla VII klasy). Program klasy skupiał się będzie wokół tradycji literackich naszego pogranicza- począwszy od ks. Antoniego Ławrynowicza, ks. Michała Piaszczyńskiego, Szymona Konarskiego, poprzez Baranauskasa, Miłosza i Rozenfelda, skończywszy na pisarzach współczesnych, takich jak np. Birutė Jonuškaitė. Wiedzę przekazywać będziemy za pomocą warsztatów literackich, wykładów, czytania dokumentów archiwalnych, filmów, podróży do miejsc pisarzy oraz spotkań ze specjalistami i badaczami ich twórczości. Klasę prowadzi Małgorzata Sporek-Czyżewska.