Klasa Tradycji Wielokulturowych, o Staroobrzędowcach dla klasy IV c, 11 marca 2024.

Klasa Tradycji Wielokulturowych, IV c, 11 marca 2024.

Zajęcia dla klasy IV c Spsejny Dziecięcego Uniwersytetu Pogranicza w ramach zajęć o Tradycjach Wielokulturowych, 11 marca 2024 r.

Prowadząca klasę Bożena Szroeder opowiedziała o reformie Patriarchy Nikona i jej skutkach, o historii prześladowań starowierców, ich przybyciu do Polski, o roli religii w życiu wyznawców, znaczeniu ważnych przedmiotów w kulcie - księga religijna, krzyż, świeca, ikona, lestowka, roli nastawnika w molennie i jak przebiega nabożeństwo. Zajęciom towarzyszy poza muzyką i pieśniami wystawa fotografii przedstawiająca życie Rosjan Staroobrzędowców na Suwalszczyźnie, fotografie z lat 60-tych, ekspozycja przedmiotów religijnych ( Św Księga, ikony, podrucznik, lestowka, woskowe świece). Druga część zajęć to pisanie, malowanie wg wzornika ikon. Zajęcia praktyczne rozpoczęły się od wprowadzenie dzieci w świat świętego obrazu - ikony (rola i miejsce ikony w życiu Staroobrzędowców, kanon pisania ikon, symbolika, wizerunki najczęściej przedstawiane na ikonach, proces powstawania ikony). Następnie dzieci pisały ikony na deseczkach, posługując się specjalnym wzornikiem (podlinnik). Ikony przedstawiające wizerunek, Matki Bożej. Tej części pracy towarzyszyła artystka Urszula Wasilewska. Fotografie: Urszula Wasilewska.