Z Sejn w świat. Dziecięcy Uniwersytet Pogranicza V edycja/2024 r.

Program łączący sztukę z edukacją dla 200 uczniów szkoły podstawowej. Powstanie 9 klas artystycznych: Teatralna, Literacka, Muzyki Miejsca, Muzyki Klasycznej, Sztuki, Kultury Ludowej, 3 klasy Opowieści o Sąsiadach, gdzie poprzez udział w wykładach, warsztatach, spektaklach, koncertach, młodzi poznawać będą historię i kulturę swojego wielokulturowego miasteczka. Mówić będziemy o "Małej Ojczyźnie", pograniczu-jako miejscu gdzie spotykają się ze sobą różne tradycje, kultury,języki,religie. Przewodnikami i mistrzami będą wybitni artyści, opiekunami merytorycznymi prowadzącymi zajęcia pozaszkolne będą nauczyciele. Elementem programu będą podróże do „świątyń sztuki” takich jak min. Filharmonia Narodowa, Muzeum Polin, Teatr w Warszawie, Muzeum Okręgowe -Suwałki, Muzeum Ludowe w Puńsku. Projekt zakończony zostanie świętem, przygotowana zostanie wystawa, zaprezentowane zostaną efekty- ikony, rzeźby, tkaniny, pieśni, dokumentacja foto i video, mapa podróży i miejsc, folder podsumowujący.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

MKiDN logo

Kultura dostępna 2024