O historii, tradycji, religii, kulturze Rosjan staroobrzędowców

30 maja 2022 Dziecięcy Uniwersytet Pogranicza

30 maja 2022. Zajęcia dla kl. IV c – jednej z trzech Klas Tradycji Wielokulturowych - w ramach Dziecięcego Uniwersytetu Pogranicza.

O historii, tradycji, religii, kulturze Rosjan staroobrzędowców, o reformie patriarchy Nikona, o ikonach, ośmiokończastych krzyżach, starych Księgach, innych przedmiotach kultu religijnego, Molennie i Nastawniku opowiadała Bożena Szroeder. Dzieci pisały swoje ikony wg wzornika i przestrzegając reguły milczenia. Zajęcia wspomagała Urszula Wasilewska.