Abecadło sejneńskie

Abecadło sejneńskie to cykl działań artystycznych, gdzie przez sztukę i edukację dzieci ze Szkoły Podstawowej z Sejn bedą mogły poznać dziedzictwo kulturowe zamieszkujących region Polaków, Rosjan staroobrzędowców, Litwinów, Romów i dawnych sąsiadów - Żydów. Poznawanie to odbywać się będzie w oparciu o warsztaty muzyczne, plastyczne, filmowe, wykłady, podróże. Przewodnikami i nauczycielami będą wybitni artyści reprezentujący dane grupy, wykłady prowadzić będą regionaliści, a podróże obejmować będą ważne kulturowo i religijnie miejsca: molennę starowierców, Muzeum litewskie w Puńsku.

Program zakończy się wielkim świętem dla szkół z koncertem pieśni, a instalacja artystyczna prezentować będzie nasze Sejneńskie abecadło - ikony pisane przez dzieci, rzeźby domów, cygańskie płaskorzeźby taborów, drzewa genealogiczne, fotografie.

Projekt finansowany jest z programu Kultura Dostępna Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego