Spotkanie programowe Dziecięcego Uniwersytetu Pogranicza, 15 lutego 2024.

Dziecięcy Uniwersytet Pogranicza, spotkanie programowe z nauczycielami, 15 kwietnia 2024.

Spotkanie robocze programu współpracy Pogranicza ze szkołą podstawową w Sejnach (Spsejny). Dyskusja programowa dotyczyła realizacji projektu ”Z Sejn w świat. Dziecięcy Uniwersytet Pogranicza”, dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Otwiera to wiele możliwości, zapraszamy znakomitych mistrzów do prowadzenia zajęć w naszych klasach, szykujemy się też do podróży, gdzie będziemy spotykać nasze doświadczenia Małego Centrum Świata w znakomitych, centralnych galeriach, salach koncertowych, teatrach, muzeach, wystawach. Została zatwierdzona umowa pomiędzy współpracy, w spotkaniu wzięli udział wszyscy prowadzący klasy Dziecięcego Uniwersytetu Pogranicza oraz pani Dorota Jagłowska, dyrektor szkoły. O całym założeniu i kontynuacji współpracy opowiadała pomysłodawczyni i prowadząca program Bożena Szroeder.

Dziecięcy Uniwersytet Pogranicza to program dla 200 uczniów szkoły podstawowej. Od września realizuje działania 9 klas artystycznych: Teatralna, Literacka, Muzyki Miejsca, Muzyki Klasycznej, Sztuki, Kultury Ludowej, 3 klasy Opowieści o Sąsiadach, gdzie poprzez udział w wykładach, warsztatach, spektaklach, koncertach, młodzi poznawać będą historię i kulturę swojego wielokulturowego miasteczka. Mówimy o "Małej Ojczyźnie", pograniczu jako miejscu gdzie spotykają się ze sobą różne tradycje, kultury, języki, religie.
Przewodnikami i mistrzami będą wybitni artyści, opiekunami merytorycznymi prowadzącymi zajęcia pozaszkolne będą nauczyciele. Elementem programu będą podróże do „świątyń sztuki” takich jak min. Filharmonia Narodowa, Muzeum Literatury w Warszawie, Muzeum Polin, Teatr w Warszawie i Białymstoku, Muzeum Okręgowe w Suwałkach, Muzeum Ludowe w Puńsku, Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Projekt zakończony zostanie świętem, zostanie przygotowana wystawa, zaprezentowane zostaną efekty - ikony, rzeźby, tkaniny, pieśni, dokumentacja foto i video, mapa podróży i miejsc, folder podsumowujący.
Fotografie: Michał Moniuszko.