Klasa Sztuki Ludowej

W ubiegłym roku szkolnym zapoznała się z historią wzornictwa ludowego, dekoracyjnego. Wykonała wstępne szkice swoich projektów i do końca 2022 roku planuje znaleźć formę ostateczną do zaprojektowanych przez siebie ornamentów, wykonać je w kolorze i oprawić. Ważnym i ostatecznym etapem będzie naniesienie wykonanego autorskiego wzoru dekoracyjnego na drewnianych szkatułkach. Planowany jest wyjazd do muzeum regionalnego „Stara Plebania” w Puńsku, spotkanie z twórczynią ludową i etnografką. Klasę prowadzi Urszula Wasilewska.