Gawędy Dominikańskie / 18-20 marca 2019 w Sejnach

Gawędy Dominikańskie / 18-20 marca w Sejnach

Zapraszamy na kolejne spotkania z cyklu "Gawędy Dominikańskie", tym razem z Dominikaninem Ojcem Tomaszem Dostatnim rozmawiać będziemy o BIBLII.

Wieczór pierwszy / 18 marca 2019; godz. 18.30

Powrót Syna Marnotrawnego - O miłosiernym Ojcu. Łk 15. 11-32


Wieczór drugi / 19 marca 2019; godz. 18.30

Psalmy Dawidowe: Czesław Miłosz, Roman Brandstaetter, Anna Kamieńska, Jan Kochanowski


Wieczór trzeci / 20 marca 2019; godz. 18.30

Biblia mówi obrazami

Prowadzący: OJCIEC TOMASZ DOSTATNI - dominikanin, publicysta, znawca Kościoła w Czechach, duszpasterz inteligencji, rekolekcjonista. Prezes dominikańskiej Fundacji „Ponad Granicami” w Lublinie.  Autor  książek: „Duchowe wędrowanie” i „Kościół na łamach paryskiej 'Kultury' w latach 1946-2000”

18-20 marca 2019, godz. 18.30

Sejny. Dawna jesziwa /sala na piętrze/

GAWĘDY DOMINIKAŃSKIE W POGRANICZU 2018