Sejneńska Akademia Artystyczna

Sejneńska Akademia Artystyczna to nowy program Fundacji Pogranicze, który jest kontynuacją wieloletniej współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Sejnach i Puńsku, który założył i wciąż prowadzi Jerzy Nazaruk. Do programu, oprócz studentów Uniwersytetu Trzeciego wieku zaproszeni zostali też starsi mieszkańcy wiosek leżących w sąsiedztwie Międzynarodowego Centrum Dialogu w Krasnogrudzie, z którymi współpracujemy przy różnego rodzaju projektach od wielu już lat.

Sejneńska Akademia Artystyczna dotykać będzie powiązań regionu Sejneńszczyzny, jego historii, kultury i tematu pogranicza z dziejami rodzin tu żyjących. Do prowadzenia programu zaproszeni zostali artyści zarówno z Sejn jak i z całej Polski. Akademia łączyć ma część wykładową z częścią praktyczną. Temat regionu i rodziny zgłębią: Pracownia Sztuki, Filmu, Muzyki, Opowieści o Sąsiadach i Pracownia Książki Artystycznej. Program Akademii dopełnią podróże do ważnych dla każdej Pracowni miejsc i instytucji - jej uczestnicy odwiedzą muzea, filharmonie, teatry.

Sejneńska Akademia Artystyczna

logo MKiDN


Akademia będzie okazją do aktywizowania osób starszych w życiu społecznym, kulturalnym i ich dalszego rozwoju. Bardzo ważnym będzie też włączenie we wspólne działania rodzin seniorów, ich dzieci i wnuków. Powstaną rodzinne opowieści, książki, prace plastyczne i filmowe. Akademia zakończy się wystawą prac studentów, pokazem dokumentacji i koncertem.

Projekt Fundacji Pogranicze we współpracy z Ośrodkiem "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach i Uniwersytetem III Wieku w Sejnach z filią w Puńsku dofinansowany jest z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w priorytecie Edukacja Kulturalna. Koordynacja: Bożena Szroeder.

Program realizowany jest przez Fundację Pogranicze w partnerstwie z Ośrodkiem "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach