Opowieść o sejneńskich Żydach, Pracownia Opowieści o Sąsiadach, 5 października 2023 r.

Pracownia opowieści o Sąsiadach, Żydzi, 6.10.2023

Pracownia Opowieści o Sąsiadach zakończyła serię zajęć opowiadający o tradycjach polsko-litewskich sejneńskiego pogranicza. W czwartek, 5 października, rozpoczął się kolejny cykl spotkań dotyczący tym razem tradycji żydowskich naszego regionu.

O historii ludzi, którzy niegdyś stanowili znaczną część sejneńskiej społeczności, a dziś nie ma już ich wśród nas, o kulturze, tradycjach i zwyczajach żydowskich opowiadał Michał Moniuszko . Grupa mogła z bliska przyjrzeć się zwojom Tory, potrzymać w dłoni tradycyjnie zawieszaną na zewnętrznej framudze drzwi Mezuzę, w której umieszczany był zwitek pergaminu z naniesionymi dwoma fragmentami Tory, a także poznała znaczenie najważniejszych symboli judaizmu - Gwiazdy Dawida i Menory. Siedząc przy stole, zgodnie z tradycją szabatową, uczestnicy podzielili się chałką i napili się koszernego wina. Na zakończenie spotkania, przy akompaniamencie cymbałów i mandoliny, wspólnie nauczyli się i zaśpiewali utwór Sznirele Perele, który opowiada o oczekiwaniu na nadejście Mesjasza.
Kolejna część zajęć o kulturze żydowskiej już za tydzień, do zobaczenia!

fot. Agata Wasilewska