Pracownia Filmu poznaje historię i teorię montażu filmowego

Pracownia FIlmu / 30 listopada 2023

Ostatnie zajęcia teoretyczne Pracowni Filmowej poświęcone były historii i teorii montażu filmowego.

Zajęcia rozpoczęły się od podróży w głąb historii kina i opowieści o tym w jaki sposób rozwój technologii wpłynął na sposób rozumienia znaczenia montażu dla opowieści. Obejrzeliśmy przykłady pochodzące z czasów, kiedy ruchomy obraz dopiero powstawał - filmy Georga Meliesa. Rozmawialiśmy o takich pojęciach jak montaż atrakcji, efekt kuleszowa, montaż dynamiczny, match-cut czy montaż równoległy. Wspólnie oglądaliśmy i analizowaliśmy najsłynniejsze “sklejki” w historii filmu. Naszymi przewodnikami po tym temacie byli mistrzowie kina - Alfred Hitchcock, Steven Spielberg i Sergiej Eisenstein, których mogliśmy wysłuchać dzięki zapiskom i wywiadom. Ostatnia część zajęć dotyczyła przygotowania do otwartej projekcji filmu Kafarnaum, która odbyła się 8 grudnia w Białej Synagodze w Sejnach.