Zajęcia o życiu i twórczości Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa w Pracowni Opowieści o Sąsiadach

Sejneńska Akademia Artystyczna / Pracownia Opowieści o Sąsiadach / Čiurlionis - 14 września 2023

W czwartek, 14 wrzesnia, bohaterem zajęć Pracowni Opowieści o Sąsiadach był litewski kompozytor i malarz, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis.

Zajęcia rozpoczęły się od wprowadzenia w historię kompozytora opowiedzianą przez Staszka Czyżewskiego. Słuchaliśmy utworów skomponowanych przez tego wybitnego, litewskiego artystę oraz, badając jego wrażliwość muzyczną, poznaliśmy zjawisko synestezji.

Drugą część spotkania poprowadził Wiesław Szumiński, który opowiedział nam o talencie malarskim Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa, który na świecie najbardziej znany jest właśnie jako malarz. Oglądając jego prace dowiedzieliśmy się czym jest symbolizm, którego przedstawicielem jest właśnie Čiurlionis, a także rozpoznawaliśmy abstrakcyjny charakter jego prac.

fot. Agata Wasilewska