Historie osobiste punktem wyjścia do tworzenia scenariusza w Pracowni Filmu

Pracownia filmu - 15 lutego 2024

Na ostatnich zajęciach Pracowni Filmu Sejneńskiej Akademii Artystycznej dzieliliśmy się historiami ze swojego życia, o których myślimy, że mogłyby stać się podstawą scenariuszy filmowych.

Było to niezwykłe spotkanie - pełne wspomnień, przywoływania chwil, zapachów i dźwięków z dzieciństwa i wczesnej młodości, osób, które dane nam było na swojej drodze spotkać. Opowieści te będą podstawą do dalszej pracy - to, co opowiedzieliśmy sobie przy użyciu słów spróbujemy na nadchodzących zajęciach wyobrazić poprzez obraz i ruch.