O pamięci - spotkanie Pracowni Opowieści o Sąsiadach z Małgorzatą Sporek-Czyżewską

Sejneńska Akademia Artystyczna / Pracownia Opowieści o sąsiadach / zajęcia z Małgorzatą Sporek-Czyżewską / 14.11.2023

Kilka dni po powrocie z Warszawy Pracownia Opowieści o Sąsiadach spotkała się w Sejnach. Rozmowa toczyła się wokół opowieści Małgorzaty Sporek-Czyżewskiej na temat pamięci i rozważaniach o tym, jakich rodzajów pamięci dotknęliśmy podczas podróży.

Grupa powróciła myślami do każdego z odwiedzonych w Warszawie miejsc, zastanawiając się w jaki sposób można pamiętać. W kontekście archiwum Ringelbluma i wizyty w Żydowskim Instytucie Historycznym poruszony został temat powinności pamięci i jej znaczenia dla tworzenia historii. Wizyta w Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin" przyniosła refleksję nad tym jakie istnieją narracje pamięci i jak pamięć przedstawiana jest w przestrzeniach zinstytucjonalizowanych. Była także opowieść o pamięci indywidualnej, osobistej na przykładzie wizyty w domu Biety Ficowskiej. Spotkanie zakończyło wspomnienie cmentarza żydowskiego jako miejsca pamięci po nieistniejącym już świecie warszawskich żydów. Była to także okazja do poruszenia tematu pamięci i czczenia zmarłych w różnych kulturach i do przyjrzenia się ich postawom wobec śmierci i umarłych.

fot. Agata Wasilewska