Warszaty tkackie Urszuli Wasilewskiej dla Pracowni Opowieści o Sąsiadach.

Pracownia Opowieści o Sąsiadach - tkanina ludowa.

Ostatnie spotkanie Pracowni Opowieści o Sąsiadach w tym roku było spotkaniem z tkaniną ludową.

Pod okiem Urszuli Wasilewskiej odbyły się warsztaty praktyczne i teoretyczne dotyczące tkaniny ludowej z pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego. Była to kontynuacja długotrwałej pracy uczestników na ramach tak zwanych „tkanin pająkowych”, do pracy powrócimy w nowym roku.

Fot. Piotr Myszczyński.