Rekolekcje w Krasnogrudzie/ 30 i 31 lipca 2017

Rekolekcje w Krasnogrudzie 2017

Pogranicze zaprasza na REKOLEKCJE WOKÓŁ „TRAKTATU TEOLOGICZNEGO” CZESŁAWA MIŁOSZA.

Prowadzenie: o. Tomasz Dostatni OP, Krzysztof Czyżewski

Wspólne czytanie poematu Czesława Miłosza, połączone z medytacyjnymi dialogami wokół znaczeń i korespondencji z innymi tekstami religijnymi. Poemat jest owocem późnej starości Poety, który podsumował w nim poszukiwania duchowe wygnańca Ziemi Ulro, i który stawia w nim pytania o Boga i tajemnicę Stworzenia niepokojące go od wczesnego dzieciństwa.

DWÓR MIŁOSZA 

30 (niedziela): godz. 18.00

31 (poniedziałek): godz. 16.00