Uczestnicy Sejneńskiej Akademii Artystycznej na wernisażu prac Dovilė Dagienė Doda "Pamięć roślin - fotografie z Getta Wileńskiego na liściach"

Wernisaż Dovilė Dagienė Doda "Pamięć roślin - fotografie z Getta Wileńskiego na liściach" / 11 lipca 2023

We wtorek, 11 lipca, uczestnicy Pracowni Sztuki, Książki Artystycznej i Opowieści o Sąsiadach wzięli udział w wernisażu prac litewskiej artystki Dovilė Dagienė Doda "Pamięć roślin - fotografie z Getta Wileńskiego na liściach".

Była to okazja do spotkania z autorką, rozmowy o jej wyjątkowych pracach i procesie tworzenia, a dla każdej z grup spotkanie to miało nieco inne znaczenie. Dla Pracowni Opowieści o Sąsiadach, którą w najbliższym czasie czekają zajęcia o naszych obecnych sąsiadach Litwinach oraz o sąsiadach przedwojennych, którymi byli Żydzi, było to dotknięcie tak trudnej tematyki żydowskiej oraz Holocaustu. Pracownia Sztuki miała natomiast okazję zobaczyć na własne oczy tak wyjątkową wystawę i z bliska przyjrzeć się technikom wykorzystywanym przez młodą artystkę-fotografkę. Dla Pracowni Książki Artystycznej była to natomiast okazja do usłyszenia jak można budować narrację nie tylko słowem, ale i obrazem i w jaki sposób obraz może stać się wzmocnieniem historii, którą znamy z kart książek.