W Pracowni Opowieści o Sąsiadach kontynuujemy zbieranie rodzinnych historii

Pracownia Opowieści o Sąsiadach - rozmowa z Julią Racis

W ramach Pracowni Opowieści o Sąsiadach od kilku miesięcy zbieramy rodzinne historie.

Tym razem rozmówczynią była uczestniczka pracowni mieszkająca w Puńsku - Julia Racis. Opowiedziała o swoim dzieciństwie, o rodzinie, o zwyczajach panujących we wsi, w której dorastała, a przede wszystkim przybliżyła temat bliskości sąsiedzkiej, sąsiedzkiej współpracy i pomocy, która była podstawą funkcjonowania w tej niewielkiej społeczności.

Te zbierane od kilku już miesięcy opowieści będą wypełniały wystawę wieńcząca Pracownię Opowieści o Sąsiadach. Każdy z uczestników będzie miał swoją małą historię w różnej formie: literackiej, w postaci wiersza, w postaci fotografii z opisem bądź rozmowy, w której opowiada o jakimś ważnym wydarzeniu.