Spotkanie z Egidijusem Aleksandravičiusem wokół postaci Antanasa Baranauskasa

Pracownia Opowieści o Sąsiadach / zajęcia z prof. Egidijusem Aleksandravičiusem / 11 sierpnia 2023

W piątek, 11 sierpnia, Pracownia Opowieści o Sąsiadach spotkała się z profesorem Egidijusem Aleksandravičiusem - litewskim historykiem, od wielu lat związanym z Pograniczem, który przybliżył grupie postać wielkiego poety, uczonego i biskupa sejneńskiego, Antanasa Baranauskasa.

Opowiadał o dramacie tej niezwykle ważnej dla Sejneńszczyzny postaci, która przez całe swoje życie za wszelką cenę starała się zrozumieć innego, łączyć to, co dzieliło mieszkańców na tym trudnym, pogranicznym terenie i nieustannie budować mosty między Polakami i Litwinami, które historia bezlitośnie burzyła. Spotkanie było też okazją do zakupienia i podpisania książki o Antanasie Baranauskasie napisanej przez Egidijusa Aleksandravičiusa ("Antanas Baranauskas. Szlak wieszcza" - Wydawnictwo "Pogranicze"), a także przeczytania, po polsku i litewsku, fragmentów "Borku oniksztyńskiego" (lit. Anykščių šilelis) wybitnego dzieła literackiego Baranauskasa, które porównywane jest często do znanego wszystkim dobrze "Pana Tadeusza". I jak to w pracowni Opowieści o Sąsiadach bywa, nie obyło się bez niespodzianki - Julia i Biruta przygotowały i zaprezentowały pieśń do słów Antanasa Baranauskasa. Dziękujemy! Zwieńczeniem tego ważnego dla pracy naszej pracowni spotkania było złożenie kwiatów pod pomnikiem Baranauskasa przy sejneńskiej Bazylice. Tym spotkaniem zakończyliśmy cykl zajęć o Sejneńszczyźnie i jej mieszkańcach. Do zobaczenia wkrótce!