Sejneńska Akademia Artystyczna zakończyła nabór

Sejneńska Akademia Artystyczna

22 i 24 maja odbyły się  dwa rekrutacyjne spotkania Sejneńskiej Akademii Artystycznej.

Do 5 pracowni artystycznych Pracowni Sztuki, Filmu, Muzyki, Opowieści o Sąsiadach i Książki Artystycznej zgłosiło się 65 osób. Przedstawiony został program i harmonogram Akademii a także sylwetki artystów prowadzących Pracownie. Ruszamy z przygodą twórczą dziś!

Sejneńska Akademia Artystyczna


Projekt dofinansowany jest z funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w priorytecie Edukacja Kulturalna

Sejneńska Akademia Artystyczna - logo