Tratwa Muzykantów pomiędzy Nowym Jorkiem a Sejnami - 2022

Tratwa Muzykantów pomiędzy Nowym Jorkiem a Sejnami to program Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego konsekwentnie kontynuowany od 2001 roku. To spotkanie Orkiestry sejneńskiej ze znakomitymi mistrzami muzyki żydowskiej ze Stanów Zjednoczonych, Polski, Izraela, Danii, Ukrainy, Białorusi i Turcji. Już 6 raz wybitni artyści (wśród nich laureaci nagrody Grammy i medalu Kongresu USA) spotykają się z muzykami z Sejn. Dzięki tego rodzaju muzycznej pracy, grupa Klezmerów ukształtowała się jako znakomity, wszechstronny zespół wykonawczy, na który komponują nową muzykę najwięksi, jak David Krakauer, Paweł Szymański, czy Philip Miller z RPA. Istotą spotkania jest powstanie nowej, współczesnej i nowoczesnej muzyki żydowskiej, ale też zaangażowanie społeczności sejneńskiej, naszych przyjaciół, najbliższych i turystów tłumnie odwiedzających Sejneńszczyznę w sezonie letnim. Każda prezentacja zgromadziła szeroką publiczność także online - każdy koncert był transmitowany na żywo na stronie internetowej projektu i na serwisach społecznościowych Pogranicza.

W podtytule projektu znajdują się nazwy miejsc – Sejny i Nowy Jork, które mają znaczenie symboliczne. Sejny symbolizują miasta i miasteczka w Europie Środkowej, gdzie żyła i rozwijała się kultura jidysz. Nowy Jork zaś symbolizuje świat, gdzie osiedlali się emigranci żydowscy opuszczający Europę na przełomie XIX i XX wieku wywożąc i przechowując tradycje muzyki klezmerskiej. Na początku lat 90tych przywieźli ją do Europy powodując zainteresowanie tą muzyką wśród twórców europejskich. Dzisiaj muzycy europejscy poszukujący odniesień do tradycji w budowaniu muzyki nowoczesnej i eksperymentalnej uznają muzykę żydowska za źródło istotnej inspiracji. Muzyka klezmerska jest elementem kultury pogranicza, ponieważ w swojej formie chociażby w skalach, ma bardzo rozpoznawalny, niezmienny charakter. Natomiast niezwykle ważne było miejsce, gdzie muzyka klezmerska funkcjonowała w społeczności żydowskiej. Brzmienie przejmowało wiele z tradycji muzycznych sąsiadów, dlatego też niezwykle charakterystyczna jest tradycja klezmerska z Rumunii, Węgier, Polski, Białorusi czy Ukrainy. Nowy Jork nazywa się stolicą świata, Sejny to malutkie miasteczko na pograniczu polsko-litewskim, gdzie od początku lat 90 Pogranicze rozwinęło niezwykły system pracy artystycznej, odwołujący się do pamięci o dawnych sąsiadach.

Tratwa Muzykantów – sejneński festiwal muzyki pogranicza jest działaniem cyklicznym, które odbyło się dotychczas już pięciokrotnie, w 2001, 2004, 2006, 2010 i 2017 roku. Za każdym razem była to inna forma spotkania muzycznego, od typowych warsztatów muzyki klezmerskiej po twórcze spotkania z muzykami z całego świata reprezentującymi nowe brzmienia muzyki żydowskiej. Niezwykle ważne jest to, że każdy prowadzący przygotował szczególnie na tę okazję specjalnie przygotowane kompozycje, z czego wskutek wspólnej pracy z sejneńską Orkiestrą powstanie zupełnie nowa muzyka.

Tak też się stało w tym roku podczas niezwykłych spotkań Orkiestry Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego z Mikołajem Trzaską, Lorinem Sklambergiem, Frankiem Londonem, Egilem Kalmanem, Raphaelem Rogińskim i Pawłem Szamburskim.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.